V a n j e l l e  P r o d u c t i e s

HÉT PRODUCTIEHUIS MET NIEUWE AMBITIEUZE MAKERS!

Een productiemaatschappij die aandacht geeft aan verhalen uit de samenleving. Verhalen die dicht bij de mensen liggen, jong en oud. Wij vinden het onze taak om kwetsbare thema's bespreekbaar te maken.  

 

Onze eerste producties waren vooral educatief. Wij dagen onszelf uit om naast educatief ook hoog kwalitatieve artistieke producties te ontwikkelen. Hierin werken wij samen met creatieve en talentvolle makers uit heel Nederland. Zowel jonge makers als de gevestigde namen versterken onze kwaliteit.

 

Wij ontwikkelen en produceren dramaproducties met een hoge kwaliteitsfactor. Hierin zoeken wij goed naar de juiste  samenwerkingspartijen waardoor het resultaat, gemaakt door de juiste makers op de juiste plek terecht komt en door de juiste mensen worden bekeken.

 

WIJ DROMEN OVER EEN FIJNERE, LEUKERE EN LIEVERE WERELD

Niet alleen in de thema's die wij aansnijden dromen wij over een mooiere wereld. Ook in de samenwerkingen met onze collega's staat respect, eerlijkheid en transparantie centraal. Wij geloven erin dat als wij goed voor onze mensen zorgen en hen in hun krachten zet, dat zij nog fijnere, leukere en lievere producties maken. 

INCLUSIEF EN DIVERS

Een inclusief en divers productiehuis. Wij staan voor het vertegenwoordigen en het weerspiegelen van de maatschappij in al haar diversiteit door producties te creëren die een afspiegeling zijn van verschillende achtergronden, culturen, genderidentiteiten, seksuele oriëntaties, leeftijden, niveaus en fysieke bekwaamheden.

Vanjelle Producties richt zich op het betrekken van een breed scala aan mensen bij het productieproces, van de pre-productie tot en met de post-productie fase. Dit betekent dat er ruimte wordt geboden aan verschillende stemmen en perspectieven, die bijdragen aan een inclusievere en diversere eindproductie.

 

Het doel van een inclusief en divers productiehuis is om huidige en toekomstige generaties te laten zien dat iedereen een plek heeft in de filmindustrie en dat elk individu er toe doet. Door het creëren van films die diversiteit en inclusiviteit weerspiegelen en bevorderen, biedt Vanjelle Producties de mogelijkheid om het publiek te inspireren en te stimuleren om open te staan voor andere perspectieven en ervaringen.

 

Een inclusievere en diversere bedrijfscultuur is niet alleen belangrijk om de filmindustrie inclusiever en diverser te maken, maar ook om een positieve impact te hebben op de maatschappij en het creëren van een meer inclusieve samenleving.

In 2020 bestond Vanjelle Producties 5 jaar!

Reden voor een interview met directeur Jelle Kleinhesselink.